Plant Select label MPS-A

Plant Select zet zich in om haar voetafdruk zo veel mogelijk te beperken, op alle gebieden.

-Planten komen niet in aanmerking voor onze productportfolio, wanneer ze extra zorg nodig hebben met een negatieve impact op het milieu. (bijv. buxus)
-In onze productieprocessen streven we naar een optimaal gebruik van de natuur en passen we geen methoden toe om planten kunstmatig te dwingen tot snelle verkoop.
-We kweken onze planten met behulp van geïntegreerde plaagbestrijding (IPM), wat betekent dat we in onze productiefaciliteit verschillende methoden gebruiken om insecten en ziekten te bestrijden. We zijn niet afhankelijk van zeer giftige chemische bestrijdingsmiddelen en herbiciden om onze planten te laten groeien, onze eerste keuze gaat altijd naar afbreekbare biologische producten, indien beschikbaar.
-Organisch afval wordt waar mogelijk gerecycled en de plantenbakken worden meerdere malen gebruikt voordat ze worden afgevoerd voor recycling.
-Het energieverbruik wordt tot een minimum beperkt (processen, bouw, voertuigen) en bij vernieuwing worden we altijd opgewaardeerd tot apparaten met een betere efficiëntie.
-Het waterverbruik is beperkt, we gebruiken zoveel mogelijk gerecycled water. (regen)
-De planning van transport, routes en ladingen is erop gericht om de noodzaak om te reizen zo veel mogelijk te beperken.
-•…

Onze inspanningen worden bevestigd door ons MPS-label en we zoeken voortdurend naar manieren om onze processen te verbeteren op alle gebieden die relevant zijn voor onze stakeholders: kwaliteit, gezondheid, veiligheid, milieu, efficiëntie, ….

We laten ons inspireren door principes zoals “3P Triple Bottom Line” en “Cradle to Cradle”.