VERKOOPSVOORWAARDEN PLANT SELECT NV

PRIJZEN

– De genoemde prijzen zijn groothandelsprijzen, exclusief BTW.
– De prijzen zijn informatief en niet bindend.
– Wij behouden ons het recht voor om prijsaanpassingen door te voeren voor kleine hoeveelheden en voor prijswijzigingen tijdens het seizoen.
– De vermelde prijzen zijn prijzen “af kwekerij”.

BETALINGEN

– Al onze facturen zijn betaalbaar tot 1 maand na de factuurdatum.
– Betalingskorting is in geen enkele vorm toegestaan.
– Bij gebrek aan betaling op de vervaldag wordt het te betalen bedrag verhoogd met 1,5% per maand.
als compenserende intresten en een forfaitaire som gelijk aan 10% van het factuurbedrag met een minimum van 75€.
– Bij niet-betaling van een factuur of een deel van een factuur zal onmiddellijk aanspraak worden gemaakt op alle andere facturen. De goederen blijven
eigendom van Oprins Plant tot de vereffening van de uitstaande bedragen.
– In geval van geschillen is enkel de Rechtbank van Turnhout bevoegd.
– Betaling op het moment van afhalen van de goederen is alleen mogelijk met Maestro-kaart. Contant geld wordt niet meer geaccepteerd.

VOLGENDE BEPALINGEN

– Wij streven ernaar om planten van goede kwaliteit te leveren. In geval van klachten worden deze zo snel mogelijk correct afgehandeld.
– Om geldig te zijn, moeten alle klachten binnen 5 dagen schriftelijk worden ingediend. Het indienen van een klacht ontslaat de koper niet van de verplichting om binnen de gestelde termijn te betalen.
– Klachten over de kwaliteit dienen altijd vergezeld te gaan van een duidelijke foto.
– Eventuele schade zal nooit meer bedragen dan de waarde van de planten.

HUURPRIJS

– Kratten en palletboxen kunnen worden teruggenomen, mits ze onbeschadigd en leeg zijn en worden aangeboden op het adres in Rijkevorsel volgens onderstaande voorwaarden:

Delivery/Collecting Return
Tray 0,35 €
½ Palletbox 17,00 € 15,00 €
Palletbox 21,00 € 19,00 €
Pallet 6,50 € 6,50 €

 

– Gebruikte lege goederen MOETEN binnen 6 maanden na afhaling worden geretourneerd.
– CC-wagens worden onmiddellijk uitgewisseld of verwerkt via een officiële CC-administratie.
– Om uw bestelling zo volledig mogelijk te maken, vragen wij u om uw bestelling tijdig aan te kondigen.
Ondanks alle inspanningen kunnen we misschien niet altijd aan uw specifieke eisen voldoen. Wanneer dit gebeurt, zullen wij u z.s.m. feedback geven.
– De grootte van de planten is afhankelijk van de groei en de weersomstandigheden.
– Wij beschikken niet over eigen transportmiddelen. Tenzij u zelf voor het transport zorgt, kunnen wij uw transport bestellen tegen het geldende verzendtarief.

– Afhaallocatie: Sint-Lenaartsesteenweg 93 – 2310 Rijkevorsel – België

– Een reservering is alleen mogelijk bij grote hoeveelheden planten op afspraak, en de afgesproken periode.
van afhaling moet worden gerespecteerd.